مطلب شماره : 60

صفحه بعدی  |  صفحه قبلی

قرآن مجید تأکید مى‌فرماید که او شما را مى‌بیند و شما او را نمى‌بینید.( . . . إِنَّهُ یَرٰاکُمْ هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لاٰ تَرَوْنَهُمْ. . . اعراف:27. )او را دشمن بگیرید.

یگانه چیزى که او را از شما دور مى‌کند، استعاذه است، جز پناه بردن به خالق، هیچ راه دیگرى ندارد؛ مانند کسى که به خیمۀ شخص بزرگى مى‌خواهد وارد شود، سگ درنده‌اى هم ایستاده نمى‌گذارد مگر استغاثه کنى که اى صاحب خیمه! مى‌خواهم به محضر تو بیایم، تو خودت این مزاحم را رفع کن؛ البتّه این براى مثال است.

استعاذۀ پیغمبر صلّى اللّه علیه و اله به خداوند

اى انسان! تو هم مى‌خواهى به این بارگاه راه پیدا کنى، شیطان هم که نمى‌گذارد به سهولت رد شوى، این قدر کارت را خراب مى‌کند که نرسى به مقصود و یگانه راهش هم استعاذۀ به خداست.

خداوند به پیغمبرش دستور مى‌دهد که بگو: «پروردگارا! به تو پناهنده مى‌شوم از وساوس شیطان» . ( -ناس:1 و 4. )


 ١ ) -هنگام ورود به خانه و حجره و بیرون شدن و هنگام شروع به خوردن، گفتن بسم اللّه الرحمن الرحیم کفایت از استعاذه مى‌کند؛ زیرا در روایات است که به گفتن بسم اللّه، شیطان فرار مى‌کند و در حقیقت بسم اللّه در این موارد، همان استعاذۀ به خداوند است؛ یعنى پناهنده به خدا مى‌شود و از او یارى مى‌طلبد که شیطان در این کار با او نباشد و کارش رحمانى تمام شود نه شیطانى.
 ٢ ) -بسم اللّه و باللّه، آمنت باللّه، توکّلت على اللّه و لا حول و لا قوّة الاّ باللّه العلىّ العظیم (وسائل الشیعه: ١١ / ٣٩١ -با اندک تفاوت) .
 ٣ ) - . . . إِنَّهُ یَرٰاکُمْ هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لاٰ تَرَوْنَهُمْ. . . اعراف: ٢٧ .