به نام خدا .

مطلب شماره 77 .

این مطلب به طور اختصاصی مربوط به دانشجویان ساکن درگز است .

فیلم آموزشی درس الکترونیک 1 در 48 فایل ویدئویی به قالب mp4 در حجمی به اندازه ی  1.90 گیگابایت(حجم کل) موجود است . بدین وسیله به تمامی دانشجویان درگزی اعم از پیام نور و آزاد اعلام میشود که این بسته آموزی روی فلش دانشجویان کپی می شود .

برای درخواست کپی یک پیام درخواست همراه ایمیل معتبر در قسمت نظرات این مطلب وارد کنید تا محل و زمان کپی اعلام شود .(یکی از کافی نت های درگز )

محتویات این بسته فیلم آموزشی در ادامه مطلب ...

مشاهده ی نمونه کار آموزشی در این بسته به منبع سایت مکتبخونه .

محتویات بسته : 

1 فایل pdf مبنی بر جزوه جلسه صفرم .

فایل های MP4:

جلسه ۱ – مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک – نیمه هادی ها

جلسه ۲ – ناخالص سازی – مکانیزم های جریان

جلسه ۳- پیوند P-N

دیود

جلسه ۴ – دیود – مدهای عملکرد – مدل سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک

جلسه ۵- حل تمرین – دیود

جلسه ۶ – دیود زنر – مدارهای دیودی کاربردی: یکسوکننده، تنظیم کننده و مدارات کلمپ و برش.

جلسه ۷ – حل تمرین از مدارات دیودی ۱

جلسه ۸ – حل تمرین از مدارات دیودی ۲

ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی (BJT)

جلسه ۹ – فیزیک ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و مدهای عملکرد آن ها.

جلسه ۱۰ – اثر ارلی، بایاس BJT

جلسه ۱۱ – نقطه کار، سویینگ.

جلسه ۱۲ – حل مسئله از BJT DC Analysis.

جلسه ۱۳ – مدل های سیگنال کوچک BJT.

جلسه ۱۴ – تقویت کنندگی – طبقه امیتر مشترک

جلسه ۱۵ – مقاومت ورودی و خروجی طبقه امیتر مشترک.

جلسه ۱۶ – تقویت کننده امیتر مشترک با مقاومت در امیتر

جلسه ۱۷ – طبقه تقویت کننده بیس مشترک.

جلسه ۱۸ – طبقه کلکتور مشترک.

جلسه ۱۹ – حل سه مسئله از مباحث سویینگ و تقویت کننده های یک طبقه

جلسه ۲۰ – حل تمرین.

جلسه ۲۱ – قضیه میلر – تکنیک بوت – استرپ

جلسه ۲۲ – دارلینگتون – ترکیب موازی ترانزیستورها.

جلسه ۲۳ – تقویت کننده چند طبقه

جلسه ۲۴ – حل مسئله ای از قضیه میلر

جلسه ۲۵ – حل مسئله ای از مدار چند ترانزیستوری.

جلسه ۲۶ – حل مسئله

جلسه ۲۷ – اثر خازن کوپلاژ و بای پس بر پاسخ فرکانسی تقویت کننده.

جلسه ۲۸ – سویینگ در تقویت کننده های چند طبقه

ترانزیتستورهای اثر میدان (MOSFET)

جلسه ۲۹ – مقدمه ای بر ترانزیستورهای MOSFET.

جلسه ۳۰ – تشکیل کانال و مد عملکردی Triode یا خطی (Linear).

جلسه ۳۱- ترانزیستورهای MOS در مُد اشباع (Saturation Mode)

جلسه ۳۲ – مدولاسیون طول کانال.

جلسه ۳۳ – حل تمرین از ترانزستورهای MOS.

جلسه ۳۴ – حل تمرین از ترانزیستورهای MOS.

جلسه ۳۵ – مدل سیگنال کوچک ترانزیستورهای MOS.

جلسه ۳۶ – طبقه تقویت کننده سورس مشترک (CS).

جلسه ۳۷ – طبقه سورس مشترک با مقاومت در سورس.

جلسه ۳۸ – طبقه گیت مشترک (CG)

جلسه ۳۹ – طبقه درین مشترک (CD)

جلسه ۴۰ – حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS

جلسه ۴۱ – حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.

جلسه ۴۲ – حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.

جلسه ۴۳ – مدارات چند ترانزیستوری MOS.

جلسه ۴۴ – مدارات چند ترانزیستوری MOS.

جلسه ۴۵ – مدارات چند ترانزیستوری MOS.

جلسه ۴۶ – مدارات BiCMOS.

جلسه ۴۷ – ترکیب سری و موازی ترانزیستورهای MOS.

جلسه ۴۸ – مختصری در مورد فرآیندهای ساخت VLSI