به نام خدا

مطلب شماره 93

رده بندی مطلب : افراد مشهور

جمله ای از Fred Brooks

در کتاب مهندسی نرم افزار

این جمله از کتاب تخصصی رشته نرم افزار در کتاب آورده شده بود که بنده را مشغول خود کرد خواستم تا آن را درمیان بگذارم تا اطلاعی از آن به مخاطبان و باز خورد از مخاطبان گرفته شود  .

 جمله در ادامه مطلب ...

اصل متن جمله به انگلیسی از منبع جملات بزرگان به آدرس http://www.frases-ingles.net/aforismos/fred-brooks

Einstein argued that there must be simplified explanations of nature, because God is not capricious or arbitrary. No such faith comforts the software engineer.

ترجمه ی فارسی آورده شده در کتاب "مهندسی نرم افزاری جلد اول" نویسنده راجر اس. پرسمن صفحه 27

   " انشتین استدلال می کرد که برای طبیعت باید توضیحی ساده وجود داشته باشد چون خداوند از روی هوس کار نکرده است . ولی چنین ایمانی را به مهندس نرم افزار نمی توان داشت . بیشتر پیچیدگی هایی که او باید مدیریت کند این گونه اند ."

   از این جمله برداشت میشود که مهندس نرم افزار مدیریت کننده هوای نفس است یا برای هوای نفس دیگران برنامه ریزی میکند .

   چونکه در دنیای واقعی ما اقتصاد علم پایه و مبنا به شمار می رود پس هر چیزی که سود بیشتری داشت دارای مقبولیت است و باید گسترش داد خواه آنکه با پایین ترین سطح اخلاق منافات داشته باشد یا نه . پس هرچه در نگاه هوس باز مردم که دارای مقبولیت است چون پیچیدگی در آن بالا می رود و چالش های روز افزون و فزون خواهی بینهایت انسان پایان ندارد پس مهندس نرم افزار باید خادم این هوس ها و برای رفع فرمایشات هوس پرستانه ی مردم در خدمت باشد . در این شرایط است که هر چیزی ، چونکه تامین کننده ثروت باشد مجاز برای رسیدن است . هرکس خود را بر هرچه میخواهد سزاوار میداند و هرچه به ذهنش رسید فرض میکند که دست یافتنی ست و نرسیدن به آن را شکست میداند با آنکه بسیاری از خواسته های نفسانی از ابتدا غلط است.(+)

   ولی اگر بجای ثروت دنیایی و اقتصاد زمینی چیزی بالاتر را معیار قرار دهیم میتوان شرایط را طوری بهتر رقم زد . مثلا اگر عقل که گوینده بهتر از جهت منفعت دنیایی و اخروی است را مبنا و مبایعت که تجارت با خداست را معیار سود و ضرر قرار دهیم میتوان گفت که بسیاری از هوس بازی ها کم شده و علم و زمینه های علمی از اسارت اقتصاد بیرون آمده و جماعت خود را در پی شکوه انسانی خود میبنند نه در پی دویدن بی پایان به دنبال هوس های زمینی . این شاید رویا باشد بله تا زمانی که غربی شدن مُد باشد و کسی که از مدرن شدن لذت می برد هنوز برایش زود است که از بند اسکناس و هوس ها رها شود .