به نام خدا

کد جست جوی موتور سلام ( salam.ir ) برای وبلاگ و وبسایت ها

با اضافه کردن این کد به وبگاه خود به بازدید کننده وب خود امکان می دهید که در بین مطالب شما در موتور سلام جست جو کند.

    <form method="get" action="http://salam.ir/results" target="_blank">
<input type="text" id="mybbirsalamsearch" />
<input type="hidden" name="q" id="mybbirsalamsearching" />
&nbsp;
<input type="submit" name="search" value="جستجو"
onclick="document.getElementById('mybbirsalamsearching').value =
'site:www.YourURL.com '+
document.getElementById('mybbirsalamsearch').value;return true;" />

</form>