بسم الله الرحمن الرحیم

مطلب 205


متن کامل کتاب های شهید دستغیب

این مجموعه کتاب به صورت الکترونیکی و آنلاین در کتابخانه مجازی نور قابل دسترسی هستند و چون حق نشر آنها برای کتابخانه محفوظ است فایل PDF ارائه نشده اما عضویت برای عموم مجاز و دسترسی به کتاب ها آزاد است.

1. اخلاق اسلامی

جلد: ١ نویسنده:دستغیب، عبد الحسین

ناشر:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

محل نشر:قم

سال نشر: ١٣٨٧ 

آدرس : http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18465

معرفى اجمالى«اخلاق اسلامى»، اثر آیت‏ الله سید عبد الحسین دستغیب، مجموعه‏اى از سخنرانى‏هاى ایشان پیرامون مسائل اخلاقى و تربیتى مى‏باشد. کتاب، به زبان فارسى و قبل از سال  ١٣۶١ ش، نوشته شده است. آنچه باعث اهمیت کتاب شده، قلم ساده و روان آیت‏الله دستغیب و اهل عمل بودن ایشان است که باعث تأثیر در روح و جان آدمى مى‏گردد.

2. استعاذه

کتاب استعاذه

جلد: ١ نویسنده:دستغیب، عبد الحسین

ناشر:دفتر نشر اسلامی

محل نشر:قم

سال نشر: ١٣٨۶ 

آدرس : http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18466

معرفى اجمالى«استعاذه»، اثر آیت‏ الله دستغیب، حاوى مطالبى زیبا و اثرگذار پیرامون پناهندگى به خدا از شر شیطان و شرایط و ارکان آن مى‏باشد که به زبان فارسى و قبل از سال  ١٣۶٠ ش، نوشته شده است. قلم شیوا و بیان ساده آیت‏الله دستغیب و عمل ایشان به اندوخته‏هاى خود، باعث تأثیرگذارى مطالب و اهمیت کتاب شده است.

3. القصص العجیبة

القصص العجیبه

جلد: ١ نویسنده:دستغیب، عبد الحسین

مترجم:قصیر، موسی

ناشر:دار البلاغة

محل نشر:بیروت - لبنان

آدرس : http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18480

 معرفى اجمالى«القصص العجیبة»، تعریب کتاب زیباى «داستان‏هاى شگفت»، اثر فارسى شهید محراب،آیت‏ الله سید عبد الحسین دستغیب مى‏باشد که توسط موسى قصیر، به عربى ترجمه شده است. از جمله چیزهایى که به‏عنوان سبب تألیف کتاب مطرح شده، اندرز گرفتن خوانندگان از سرگذشت دیگران است که هر داستانى، بهره‏ اى وافر و نتیجه اخلاقى فوق‏العاده‏اى دارد و این امر، اثر توجه طبع انسانى به داستان دیگران مى‏باشد و به نظر نویسنده، این نتیجه، از این راه بهتر حاصل شده و به اصطلاح، موعظه ضمن قصه بیشتر اثر مى‏کند؛ مخصوصا اگر قصه حقیقى و راستى باشد.

4. ایمان

جلد: ١ 

نویسنده:دستغیب، عبد الحسین

ناشر:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی

محل نشر:قم

سال نشر: ١٣٨٧ 

آدرس : http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19597

5. تقوا

کتاب تقوا

جلد: ١ 

نویسنده:دستغیب، عبد الحسینن

اشر:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی

محل نشر:قم - ایران

آدرس : http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/20826

6. صلاة الخاشعین

جلد: ١ نویسنده:دستغیب، عبد الحسین

ناشر:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی

محل نشر:قم - ایران

آدرس : http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/20827

7. قلب سلیم

جلد: ١ 

نویسنده:دستغیب، عبد الحسین

مصحح:دستغیب، محمد هاشم

ناشر:دار الکتاب جزایری

محل نشر:قم

سال نشر: ١٣٨٨ 

آدرس : http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18312

8. گناهان کبیره

جلد: ١ 

نویسنده:دستغیب، عبد الحسین

ناشر:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

محل نشر:قم

سال نشر: ١٣٨٨ 

آدرس : http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18463

معرفى اجمالى«گناهان کبیره»، اثر آیة الله سید عبد الحسین دستغیب، در معرفى و تشریح گناهان کبیره مى‏باشد. (گناهان کبیره، گناهانى هستند که از نظر اسلام پراهمیت و بزرگ بوده و نشانه‏ى اهمیت این گناهان آن است که برایشان به نهى اکتفا نشده است و به عذاب دوزخ نیز تهدید شده است). کتاب، به زبان فارسى و پیش از سال  ١٣٩٩ ق، نوشته شده است. هدف نویسنده در این کتاب، بیان و شرح گناهانى است که کبیره بودنشان ثابت و مسلم است، نه انحصار کبائر در موارد مذکور؛ به عبارت دیگر، وى متذکر گردیده که سایر گناهانى که در این کتاب، کبیره بودنشان ثابت نشده، به حال ابهام و اجمال باقى مى‏مانند؛ یعنى صغیره بودنشان مسلم نیست و بر اهل تقوا لازم است که از آن‏ها نیز پرهیز نمایند. سعادت و دورى گرفتن از گناه، بستگى به شناسایى آن داشته و تا انسان راه حق را نداند، اجتناب از آن برایش میسر نیست. اثر حاضر نیز یکى از بهترین کتاب‏هایى است که در این باره تألیف شده است.

 

9. مظالم

جلد: ١

نویسنده:دستغیب، عبد الحسین:دستغیب، محمد هاشم

ناشر:کانون تربیت

محل نشر:شیراز - ایران

آدرس: http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/20791

10. معراج

جلد: ١ 

نویسنده:دستغیب، عبد الحسین

ناشر:دفتر نشر اسلامی

محل نشر:قم

سال نشر: ١٣٨٨ 

آدرس: http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18467