کاری که آمریکایی ها

برای خوش شانی درمورد

گاو خیابان وال استریت نیویورک

انجام میدهند

طبق فرمایشات دکتر حسن عباسی در سخنرانی های اخیر، قماربازهای بورس و کارکنان بانک ها در خیابان وال استریت نیویورک طبق رسم قدیمی روئسای خود و به یاد گاو بنی اسرائیل، برای تبرک جوی و خوش شانسی به عالت تناسلی و تخم های این گاو دست میکشند و به این کار باور دارند.

دو کلیپ تصویری از حرکت همگانی بازدید کنندگان و در یکی از آنها مصاحبه و اعتراف به این موضوع مشهود است.

کلیپ اول همراه مصاحبه به زبان انگلیسی:

کلیپ دوم حرکت سریع فریم ها و جمعی بودن این حرکت از سوی بازدیدکنندگان 

صوت کات شده مربوط به سخنرانی استاد عباسی ان شاء الله به زودی منتشر خواهد شد.